2013 m. rugpjūčio 17 d., šeštadienis

PragerėjimaiPakalbinkim visus,
Kad širdys atsivertų :
Net nepažįstamus, savus
Per dieną kelis kartus.
Paimkime už rankos
Nuskriaustus, liūdnus,
Drauge paverkime
Ir nutekės tas liūdesys,-
Kaip upeliukas į pakalnę...
Daugiau saulutės spindulių,
Kai akyse tik erčios,
Iš kur suspindi tyras lašas...
Drauge pabūkime pavasarį,
Kada pražysta sodai,
O rudenį sunokęs obuolys
Atrieda tarsi saulė
Į visų pastoges.
Tokia gyvenimo viltis,
Kad žiemos bus,
Nors baltos,
Bet ir nenuobodžios.Komentarų nėra: