2013 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis

Svajonių paukštėAnt kalno užkopiau:
Už jo žaliuoja pievos,
O kairėje upelis,
Rausvas jo vanduo,
Dešinėje per sodus
Likęs vienas kelias,
Kuris sujungdavo kaimo trobas,
Dabar - nė kvapo,
Tuštuma...
Beliko tik graži svajonė
Ir atmintis gera,
Kad paukštis susuka lizdelį
Ir sodo obely,
Kuri visai viena...
Palenktyniausiu dar su vėju,
Svajonės genama,
Į dangų pažiūrėjau -
Juk rytas aušta,
Keleliu pro sodą
Saulė bėga,
Jos spinduliai – svajonių paukštė,
Skrendanti prieš vėją,
Kur links berželis,
Bus toliau tvora,-
Juk sode obuoliais kvepėdavo,
Prie vartų atmintis,-
Kaip rymanti mama.Komentarų nėra: