2013 m. rugpjūčio 25 d., sekmadienis

Odisėjo strėlėDainuoju sau,
Šoku tik sau,
Kai visi mato
Ir niekas nemato,
Melodiją miškai pagroja
Ir pasaką nakčiai pasako...
Liūliuoja ir užpildo
Vienišas naktis
Beržai prie tako,
Pro kuriuos mėnuo slenka
Ir žvilgčioja į langą...
Nėra užuolaidos,
Tegu naktis
Pripylusi į taurę vyno
Mane lanko...
Prie mano lovos
Stovi Odisėjas,
Sugrįžęs iš kelionės,
Tempia tamprų lanką...
Jei nebijai, užeik-
Tai paskutinis žingsnis,
Kada Perkūnas trenkia.
Komentarų nėra: