2013 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis

NulijoAtrodo, kai tiktai pašauksi,
Prie tavęs pribėgus
Kedensiu plaukus,
Prisiglausiu prie peties,
Žiūrėsiu į akis,
Kaip ežero banga skalausiu kojas,
Nuprausiu veidą nuo nakties...
Aplinkui žalios pievos
Ir miškas už kalvos,
Nuo jos matau ir dangų,
Tik prie tavęs glaudžiuosi,
Su tavimi, su artimu, kalbuosi...
Kodėl užslinkęs debesėlis
Nulyja nors kelis lašus
Ir bąla smilkiniuose gijos?
Galėtų būti pabary
Branda pėdų duobutėse;
Nulijo ir išlijo
Net iš vaivorykštės akiduobių
Baltųjų debesų kaktomušas...Komentarų nėra: