2013 m. gegužės 16 d., ketvirtadienis

Žinot, žinojo...
Kur aukštos klėtys,
Pilni aruodai,
Ten mūsų sesių
Žiedai iš pievų
Ir tėvų sodų...
Devyni broliai,
Viena seselė,-
Daržely rūta
Visada žalia.
Aptvėrė kiemą,
Visą sodybą,
Kol jauna sesė
Sulauks piršlybų.
Jaunystės vėjai
Pynė vainiką,
Balta ramunė
Prie tako dygo...
Nuskynė žiedą
Ir burtą minė,
Vienas beliko,
Tas, kuris myli.
Pakėlė galvą,
Dangų pamatė
Ir jokių tvorų
Daugiau nematė.
Klėtelės durys
Jau nerakintos,
Rūtų vainikas,
Upeliui skirtas,
Plaukia, oi, plaukia
Į svečią šalį -
Labai turtingą,
Kur mūro klėtys,
Dirvos derlingos...
Visos galvoja,
Kad bus laimingos -
Be tėvų valios,
Be brolių ginčų;
Tiktai motulės
Galva nulinko,-
Negrįš dukrelės
Rūtų vainikas,
Ramunės žiedas
Kažkur pradingo.
Komentarų nėra: