2013 m. gegužės 19 d., sekmadienis

AlantaKoks gilus jausmas -
Po žeme ir danguje,
Kur tėvų ir senelių senos pėdos,
Nublukę kryžiai ir kapų
Nežymūs kauburiai,-
Aluntoje palaidoti
Ir mano artimieji.
Senelės nemačiau,
Tiktai iš pasakojimų vis prisimenu,
Kad ji pėsčia ateidavo
Pas mano mamą – savo dukterį -
Ilgus kilometrus,
O atvažiuodavo ir dėdė.
Prisimenu tik laidotuves pusbrolio,
Lyg per miglas matau jų vienkiemį...
O kur jų dabar vėlės?
Kai pravažiuoju pro bažnyčią,-
Tarsi girdžiu varpus;
Jie pasakoja apie būtį,
Juk mes visi – ne pasmerktieji,
Tik savo kelią jau nuėję...
Kol gyveni, tau tėviškė brangi,
Ji – po visą Lietuvą
Dabar jau pasisėjusi.
Taip su palaima minime,
Kad ją ir juos turėjome.


Komentarų nėra: