2013 m. gegužės 20 d., pirmadienis

Atleisk
Didžiausia sielos dovana,
Kai vis gali atleisti
Buvusiam draugui,
Kuris ir sakosi
Esąs labai toli,-
Nebūna tokios valandos,
Kad eidamas keliu
Kitų nesveikintumei,
Net paukštis čiulba:
-Aš dabar tave myliu.
Padėjai ant peties man galvą,
Aš glostau ir šnabždu,
Ką paukštis man pasakė:
-Aš dabar tave myliu...
Didžiausias gėris,
Kai tave paklausia:
-Ar tu vienatvėje?
Aš prie tavęs budžiu...
Kai tolimi keliai
Daug kartų smiltimis
Po kojų išsibarstė,
Tu man atleidai ir sakai:
-Net ir dabar tave myliu.Komentarų nėra: