2013 m. gegužės 28 d., antradienis

MylimiVisi mes norime gyvenimo,
Kokį paskyrė žemė,
Kur šildo saulė,
Akmenį upelis lenkia,
Pro kalną teka
Ir iš jo žilvičiai geria...
Kiekvienas gimsta žemei,
Kad užaugęs artų,
O paragavęs duonos,
Kareivėliu pabuvęs,
Nušluostęs kraujo lašą
Žemėje skausmą užartų.
Kiekvienas rytą
Pakelia akis į dangų,
Sukalba tyliai maldą,
Už savo tėvą, mamą
Ir už visą žemę,-
Kas nearia, nesėja,
To nemyli žemė.