2013 m. gegužės 14 d., antradienis

Vėjo šnabždesys

Užsidegė kaštonų žvakės
Nuo saulės spindulio -
Baltai, baltai...
Kiekvieno žiedo vidury
Sumirgo akys
Ir klausinėja, žvalgosi,
Kur jų dalia pražys...
Pasaulis toks gražus:
Siūbuoja šakos,
O prie ausies –
Tik vėjo šnabždesys,
Tylus lyg pirmas pabučiavimas
Sparnais plaštakės,
Paliečia ir nuskris...
Pavasario kerai –
Tai tavo balsas;
Noriu tikėti, kad amžinai žydės.
Klausysiu, ką jis sako,
Nors šis pavasaris
Lengvu vėju pavirs...

Komentarų nėra: