2013 m. gegužės 10 d., penktadienis

Už langoKai akys vietos 
Sau neranda,
Ištiesiu ranką -
Ten lietus, už lango,
Vis krebžda pavieniai lašai,
Toliau - tiktai migla
Virš balkšvo ežero...
Žinau, kad plaukioja 
Ir baltos gulbės:
Jauniklės pulkeliu,
O senosios jau porose -
Panerdamos snapus
Viena prieš kitą lenkiasi
Ir nešasi nendres,
Sudžiuvusius jų stagarus
Ir namą renčia -
Didingas gamtos šauksmas.
Dabar einu gyvenimo taku,
Atrodo, viskas išsipildė.
Kodėl vis akys krypsta
Ten, už ežero,
Kur jau viena 
Baltoji gulbė plaukia?..

Komentarų nėra: