2013 m. gegužės 20 d., pirmadienis

Tėvams


Draugų foto

Tėveli, vėl prisiminiau Tave
Po šitiek metų,
Jaučiau, kad nebuvau našlaitė,
Nes Tu mane sekei
Ir taip spindėjo Tavo akys,
Net iš dangaus mane matei.
Kiekvienas žodis – Tavo skiepytas,-
Kaip sodo obelis,
Kuri pražysta tik tada,
Kai širdyje pavasaris
Ir troboje dar dega žiburys,
O ant kalnų kalnelių
Amžių dega žvakės,
Tenai atsigula visi...
Tėveli, Tu buvai jau senas,
Bet skiepijai mintis,
Kurios ir žemėje
Suspindi jonvabaliais -
Tėvo dienos didžioji atmintis...
Kas be manęs,
Tau ačiū pasakys?

Komentarų nėra: