2013 m. gegužės 13 d., pirmadienis

Mėnesienos vaikas

Į kalną kopia tik jauni,
Kol eiklios kojos,
Širdis šaukia,
Galvoja, kad tenai
Dar daug ką pamatys
Ir atsivers kitas pasaulis.
Nėra kalnų,
Kurių viršukalnė plati
Būtų be medžių,
Be akmenų pašlaitėse;
Tarpekliai žiojasi
Ir prieš akis
Atsiveria tik miglos,
O už jų – vėl šlaitas.
Takelis baigiasi
Ir supranti, kad tavęs
Kojos nebeklauso...
Kaip pavargau nuo kelio,
Kurį renkasi jauni,
Kaip tokį nuovargį paženklinti,
Kad juo nesektų
Baltoje mėnulio pilnaty
Mano vaikai,
Kad širdies sopulio
Senatvėje išvengtų?


Komentarų nėra: