2013 m. gegužės 21 d., antradienis

Sekmadieniais
Kaip sakmė ar legenda,
Ar pasaka be pabaigos -
Tokia graži diena gyvenimo,
Kada seku ją visada,
Nuo ryto iki sutemos.
Nėra laike pirmadienio,
Tik šventė nuolatos;
Sekmadienis tik kallendorinis,
O man nušvinta saulė
Ir jau su ja einu,
Pamoju debesėliui,
Imu vėjelio plunksną,
Iriuosi per laukus.
Sustoju prie didingo ąžuolo,-
Jis matė mano senelius,
Pasodinau prie sodo
Mažą eglę -
Ji tau mane primins,
Kai būsiu ant kalnelio
Ar debesėlyje rankas panėrusi
Tau dvelksiu vėjeliu...
Kasdien, sekmadieniais,
Nukrisiu tau lietaus lašu.
Komentarų nėra: