2013 m. gegužės 29 d., trečiadienis

Amžinos neužmirštuolėsDangus turi akis,
Jos žiūri, net neužsimerkia,
Pro debesį jos mėlynos,-
Tarsi neužmirštuolės akys...
Su juo kalbėdama jaučiu,
Kad jis toks artimas,-
Galiu jam pasakoti,
Koks sielvartas gilus:
Ant rankų pakelia
Ir pasupa, širdis nurimsta,
Į žemės gilumą
Nelaimės grimzta.
Bet ar užkasa?..
Dangus turi ausis -
Išgirsta ir paguodžia.
Daug metų nešiau sielvartą,
Sunkesnį, net už akmenį,
Apsamanojo ir maniau,
Kad neiškils pavasarį,
Bet pašalas nepasiduoda...
Žiūriu į dangų ir prašau:
Nelieskite versmės,
Kuri nepasiekiama,-
Aukščiau, bet ir giliau
Už žemę – juodą, juodą...
Oi, ar manęs klauso kas?
Komentarų nėra: