2013 m. gegužės 19 d., sekmadienis

Pagulbis
Skiriu Kazimierui Jakučiui

Juk visi žmonės,
Neseniai dar sutikti,
Tokie mieli ir artimi
Po pirmo žvilgsnio tampa;
Tokia akimirka didinga,
Kai prieini, paspaudi ranką...
Sugrįžta praeitis,
Iš tėviškės arimų
Kyla vyturys
Ir į padangę skrenda,
Iš jo melodijos vis atskiriu,
Kurio jis krašto,
Nors ta pati kalba -
Aukštaičių.
Kazimierai, Tu atliepi,
Ir mūsų visų godas,
Mūsų brangią viltį,
Kad esame drauge
Su tėviškės laukais,
Žaliuojančiu mišku,
Drauge ir tekame srove
Po savo šalį brangią...


Komentarų nėra: