2012 m. birželio 30 d., šeštadienis

Tėvonija
Daug vietų žemėje šventų;
Skiemonys – tėvonija,
Kur tėtis augo,
Turėjo brolių, seserį,
Bet negyveno ten ilgai,
Nes visą šeimą
Vėl po Lietuvą išbarstė
Karas- Pirmas Pasaulinis,
Dabar seniai seneliai mirę.
Močiutė mokė ten maldų vaikus,
Kai priimi pirmą komuniją,
Bažnyčią puošė, patarnavo,
Mokėjo daug kalbų,
Gal privertė gyvenimas...
Miestelis buvo mažas ir tada,
Kai mano tėtis gimė.
Pramokė daugel amatų,
Bet neužteko šeimai,
Tik žemė juos visus maitino.
Skiemonys, kaip dažnai
Ten sugrįžtu, o po manęs
Bus atmintis ši išsitrynusi.

Komentarų nėra: