2012 m. birželio 27 d., trečiadienis

Atidaryk vartus

Kas davė
Tą nepaprastą
Ledonešio laukimą,
Ievų žydėjimą
Ant šlaitų, prie upeliukų,
Prie miško pakraščių
Ir bitės pirmąjį zvimbimą
Medunešio metu?
Bangų ošimo gausmas
Ir suplakta puta
Prie kranto sukuždėjo:
-Tai aš – gimtinė,
Tavo džiaugsmas ir aistra,-
Nuo pat pavasario,
Kai pievos sužydėjo,
Kiekvieno žiedo
Vis kita spalva.
Koks kvapas garšvų,
Lyg puta ištvinusių,
Ir vingiorykščių
Geltona banga...
Ką aš turiu brangiausia -
Tai mano Tėvynė
Lietuva.


Komentarų nėra: