2012 m. birželio 21 d., ketvirtadienis

Pražydo darželiai

Ar klausė manęs kas,
Kodėl aš pražydau,
Ar šaukė mane jis,
Kai gainiojo vėjas?

Ar jis man pasakė,
Kodėl negalėjau
Pabūti sustojus
Trumpai valandėlei?

Kas užgimė kartą,
To plaukus kedena;
Kas vakarą rytą
Su mylinčia saule.

Žiūrėjau, kaip dega
Ir spingsi Vakarė -
Tai mano žvaigždelė,
Likimą ji lemia...

Prie žvakių susėdę
Rankas sukryžiuosime,
Kakta prie kaktos,-
Lyg prie žaliojo gluosnio.

Rymosim, rymosime...
Komentarų nėra: