2012 m. birželio 27 d., trečiadienis

Saulėtekis
Maža saulutės,-
Šįmet ji tokia kukli,
Kaip nuotaka po šydu,
Vis pasislėpusi, tyli,
O mums be jos
Taip šalta ir nemiela...
Saulute, aš tave šaukiu
Pro lietaus debesį,
Pro ryto miglą,
Nors šiandien atsiliepki.
Geri kaimynai
Ir draugai geri,
Bet meilė – tai saulėtekis;
Pasiimu tik iš tavęs
Ir posmų, ir dainų,
O be tavęs -
Žingsnis sulėtintas.


Komentarų nėra: