2020 m. gruodžio 29 d., antradienis

Susišaukime

 

Daug paukščių paukštelių

Kalbina viens kitą,

O giria žalioji

Visiems atsiliepia…

Paklausyk, kas šaukia,

Tas pirmoje vietoje,

Šilta arba šalta

Vienodai vis gieda…

Būkime laimingi,

Kad girdime balsą,

Laimė – atsišaukti,

Kai tave pašaukia…

Padėkoju giriai,

Padėkoju paukščiams,

Ačiū, mielas drauge,

Pašauk, atsišauksiu.Komentarų nėra: