2020 m. gruodžio 23 d., trečiadienis

Gyvenimo angelas

 
Kur galima – ėjau,

O kur toliau, galėjau skristi,

Visus lankiau mylėdama,

Dėkodama už motinystę…

Rašau ir laiškus mintyse,

Kada pro debesis saulę išvystu,

Tolumoje matau tavo akis, –

Tik tu davei man laimę

Motinystės…

Nesirenku kelių ir nebijau paklysti, –

Viršum galvos man – gyvenimo angelas,

Šypsausi jam nuo pat jaunystės,

O sunkumus nuo pirmo vaiko klyksmo

Iškenčia motinystė…

Motinų dalia – džiaugtis savo vaikais,

Pašaukti į pasaulį

Įvairiais vardais,

Saugoti juos, kad neužsigautų,

Kuo rečiau parkristų...

Švenčiausias vardas – motinos Marijos,

Prieš ją atsiklaupė

Ir trys karaliai,

Kada žvaigždė parodė kelią,

Kur jau gimė Kristus.
Komentarų nėra: