2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis

Vasaros žymės
Žiedų žieduose skęsta
Pievos ir darželiai,
Seselių klėtyse – gausa
Gegučių ašarėlių,
Ramunių palei kelią,
Vainikų vainikėlių pynės,
Su liauna smilga perrištos,
Lyg motinos skara.
Tautiniai raštai – iš gėlynų,
Lino su vilna,
Šilkais atausta,
Apvesta sidabro gijomis,
Auksas – tiktai padangėje,
Saulės spinduliuose.
Traukiu žodžius iš motinėlės skrynios,
Ant šonų – tulpės
Mėlyname patale
Ir mintys susiraizgė,
Vijokliais susipynė,
Lyg buvusioje tėvų troboje.
Prie tvoros – žirnikai
Nei kieno neraginami
Iki stogo lipa,
Nulenkiu galvą – žydžiu lelija…
Aukštai aukštai likimo žvaigždė spindi,
Motule mano,
Ar matai mane?

Komentarų nėra: