2019 m. gegužės 4 d., šeštadienis

Taip einu ir einu...
Ona Baliukienė


Einu į gyvenimą,
Tarsi sesė dar vestų
Į pirmąją klasę
Toli nuo namų,
Ankstų rytą pargrįžusi
Nuo arimų pilkų;
O MAMA man dar gimstant
Turėjo vis negalią
Ir nekeldavo kojos
Toliau nuo daržų…
Tėtis arklius dar ganė,
Tais laikais nerištus,
Lenciūgai – brangu,
Nesitraukdavo netgi ir naktį,
Staugia vilkai nuo miško –
Baugu…
Einu per gyvenimą
Su didžiuliu vis nerimu,
Pakaitom su džiaugsmu,
Neskaitau niekad garsiai
Ir savo jausmų,
Išlietų žodžiu, –
Dreba rankos,
Laikančios lapą,
Tarsi stovint prieš klasę,
Atminty neturiu netgi savo eilių,
Pravirkstu.
Komentarų nėra: