2019 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis

Kelių kartų likimai
Dalinomės vainikais
Su įvairiais kraštais,
Vadinamės didikais
Jau nuo labai seniai.
Praradome, ką ir turėjome,
Dėl ko? Susimąstai,
Gal ne į tą vežimą sėdome,
Ne su savais?
Užarė padalintos žemės biržes
Ir vėl buvo blogai,
Sugrįžo ir rekrutai,
Tarnavom svetimiems.
Atsidalinome supratę,
Lyg pridera artojams,
Nes čia – tėvų namai;
Po kelių metų
Pažiūri – tuščios trobos
Su užkaltais langais,
Kas priglaudė jaunimą, –
Dirba vėl kitiems.
Keliauja iš paskos senoliai,
Išbyra iš kišenių smėlis,
Gal duonos trupiniai...
Tėvynėje tėvynės
Paliko tiek mažai.Komentarų nėra: