2019 m. gegužės 5 d., sekmadienis

Lietuva – tėvynė
Muzika nuvestų
Į pasaulio kraštą,
Jeigu tokią rastum,
Atsiklauptum maldai,
Plauktum vandenynais
Ir kitą šalį,
Kad galėtum grįžti,
Kur tėvai gyveno…
Laivas Odisėjo
Dužo ir vėl buvo statomas,
Viliojo sirenos,
Dainomis nutolino
Nuo brangios Itakės…
Neužtektų vaško
Visiems ausis kimšti,
Laivo stiebui lūžtant
Nebūtų kur dingti…
Laivai neatlaiko,
Bangų, vėjo gūsių,
Bet žmogus stipresnis
Ir prieš audrą šaukti,
Kad graži tėvynė –
Pati mylimiausia,
O šeima – tai ramstis
Visą amžinybę…

Komentarų nėra: