2019 m. gegužės 14 d., antradienis

Vakaro tyla
Kai vakaras ateina,
Nutyla vėjai,
Kaip niekada , susimąstau,
Kokia buvo diena,
Kaip ryte saulė užtekėjusi
Vis kopė dangumi, –
Laiptelių ten nėra, –
Lydėjo debesėlį paukščių trelės,
Dainavo upė bėgdama,
Jos tėkmėje suraibuliavo smėlis,
Pakėlė akmenėlį ir apvainikavo
Vinguriuojančia žole…
Kuo arčiau vakaras,
Įsiklausau į tylą,
Rami širdis – tai sveikata,
Sruvena kraujas gyslomis,
Pulsuoja smilkiny ir atminties gija…
Sukiužta medis, sutrūnija,
Susmenga į žemes troba,
Nugriūva kamino ir paskutinės plytos,
Užvirsta šulinys
Mano gimtam kieme, –
Taip pasibaigia vakaras...
Kokia gi bus ryto giesmė,
Pasakos pabaiga?
Komentarų nėra: