2019 m. gegužės 31 d., penktadienis

Išplaukusi mintis
Patys susikuria baubus,
Iš pradžių gąsdina tėvai vaikus,
Kad šie į šulinį neįkristų,
Nes ten – mirtis,
Nors gėlas tas vanduo,
Iš gilumos – versmė,
Gyvybė trykšta…
Stato šventoves ir prie vandenų,
Pakrikštija jo srovėje, –
Ten nuodėmes nuplauna,
O nuodėmė ir lieka nuodėmė,
Į kitą upę plaukia
Atsigavusi…
Kol nepažįsti,
Nežinai ir kito papročių,
Pažeminai, prakeikei,
Paliks per amžius
Tavo vaikų kraujuje.
Komentarų nėra: