2019 m. gegužės 3 d., penktadienis

Pakartojimai

Nekartoju nė garso,
Nė tavo žodžio širdingo,
Tu ir aš – dainiai abu,
Kada saulutė kyla,
Atveriu langą,
Šilo kvapą geriu,
Gaidžių balsą girdžiu…
Nekartok mano sielvarto,
Nekartoju ir tavo,
Jei sudėsim abu,
Sklis po pievą,
Kurią nušienavo
Mano broliai ir tavo
Plieno dalgiu,
O rasa dabar žiba
Ant žalių pradalgių,
Pakartoti jos ašarų
Ligi šiol negaliu…
Nekartoju nė žodžio
Iš tavo albumo
Žvelgia akys tavo senelių,
Garbingų tėvų,
Bėga kiemu vaikaičiai,
Mano ir tavo,
Skirtingų kartų,
Abu tiek pragyvenome,
Pakartot negaliu…
Nekartoju ir kelio,
Nusišluostau į skiautę,
Baltos skarelės iš motulės skrynios
Linksmų kraitvežių,
Vieną vinį širdyje turiu,
Tu prikalk čia mane
Prie balto berželio,
Jo gyvybę geriu
Ir svyruosim kartu.


Komentarų nėra: