2019 m. gegužės 4 d., šeštadienis

Gyvenimo klaidos
Savų klaidų nesuskaičiuoji:
Laišką rašai, atrodo,
Labai nuoširdu,
Nukrenta ašara ir išsilieja
Po juo nepastebi klaidų…
Skaitai knygas – verki,
Dėl svetimų gyvenimų, –
Jau išgalvotų ir tikrų, –
O ten gramatinė klaida
Netyčia įsivėlė,
Korektorius nepastebėjo,
Kritikui nerūpėjo,
Nors jiems ir užmokėjo
Pinigu tikru…
Pabaigei mokslus,
Parašei novelę,
Atspausdino – štampą uždėjo,
Tapai rašytoju arba žurnalistu,
O biografijoje – tiek grubių klaidų,
Nes kiti rinko
Ir nepastebėjo datų,
O tuo labiau – jausmų...
Jeigu skaitysi,
Pasijuokime abu ir iš savų klaidų,
Nebetaisykime raudonu pieštuku.
Komentarų nėra: