2019 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis

Praeities pievose
Oi, kaip dažnai brendu
Į praeities pievas,
Rasotas takas veda
Taip toli…
Vaikystėje dar nežinojau,
Ką paskyrė Dievas,
Jaunystėje turėjau tiek jėgų,
Kad ir suskirdusias
Nuo rasakilų kojas,
Gydydavau tuo pačių –
Rasos lašu…
Vis dar einu kas dieną,
Sustoju, kiek pailsiu
Ir atgal grįžtu,
Nes dabartis neleidžia
Į savo namus įkelti kojų,
Kol jos visko neapėjo,
Peršoku žarijas,
Pripiltas po slenksčiu…
Ir nežinau, kas jas pribėrė,
Kiek jos giliai,
O gal ir amžinai rusens
Netgi kieme,
Po žilvičiu,
Yra čia pat upelis,
Kuris sraunia srove tekėjo,
Per pievas ir tiek pat
Vis iš akių.
Nusibraukiu ranka
Ir vėl į rytdieną einu,
Einu…Komentarų nėra: