2017 m. vasario 18 d., šeštadienis

Sulinkę našiai
Per daug nereikalaukime
Nei iš savęs, nei iš kitų, –
Neišsemiamas šulinys,
Jei gilumoje – versmė,
Kai trykšta ji iš sielos,
Tarsi ašara iš akių,
Kuri nuplauna ir paguodžia...
Nekraukime per daug sunkios naštos
Ant savo ir kito pečių,
Net ir liepos našiai linksta,
Kol nulūžta
Ir išsilieja gyvasis vanduo
Iš abiejų kibirų,
Nes reikės tolimą kelelį nešti
Ir visus pagirdyti...
Oi, nesisielokime tik dėl smulkmenų, –
Bus aukštų kalnų – tai mūsų siekių,
Kuriems nelemta išsipildyti.


Komentarų nėra: