2017 m. vasario 23 d., ketvirtadienis

Prisikėlusi žolė
Dvi rankos siekia,
Kelia, glosto,
Žmogus ir žemė – artimi,
Žemė – daigelį,
O žmogus – vaikelį
Myli, glamonėja,
Kaip ir visi gyvi,
Net negyvi...
Kalbu su akmenėliais
Lauko pakrašty,
Pakeliu ir apsamanojusį, –
Visi seni geri...
Žinau, kad greitai
Mane priglaus velėna,
Smėlio smiltis biri,
Atleidžiu kitiems nuodėmes,
Tik nebenoriu būti
Rąstu tau aky...
Nepyk.Komentarų nėra: