2019 m. birželio 7 d., penktadienis

Žinios
Žinios tai – vartai į gyvenimą,
Knyga – tai mintys
Iš paties gyvenimo,
O ant akmens
Ir molinių lentelių,
Sanskrito raštas liko
Po vieną raidę –
Visas posmas
Meilės, –
Kas nesudužo,
Medžiais sužaliavo.
Gerbiu viso pasaulio,
Visų žmonių kalbą,
Tik tas kitų negerbia,
Kas ir žinių neturi,
Savų tėvų ir protėvių
Kapų negerbia.
Komentarų nėra: