2019 m. birželio 7 d., penktadienis

Žingsniai
Kur tik einu,
Vis žingsnių aidas lydi,
Eita drauge ne vienerius metus
Su tavimi:
Siauros Vilniaus galvelės,
Sienos,
Kulkų išvarpytos,
Naujai tik padažyti
Kai kurie namai,
Pakeisti stogai
Dar ne visų.
Vilnius – studentų miestas,
Nuo Stepono Batoro laikų,
Kai buvo prisaikdinti bajorai
Iš Europos miestų
Literatūra ir medicina,
Ir visos mokslo tiesos –
Viskas visada kartu.
Kas be suskaičiuos ir studentus,
Pasklidusius po pasaulio uostus,
Nuplukdžiusius dainas,
Poezijos žodžius...
Dabar girdžiu sugrįžtančius
Žingsnius.Komentarų nėra: