2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

„ Mažasis princas’’
Mažas lėktuvėlis
Didelėj padangėje
Sparnelius išskleidęs
Raižė debesėlį,
Vėjo gūsius gaudė,
Kol jo nepašovė,
Tamsus girių aidas…
Krito jis į smėlį,
Dykumą išbandė,
Kur kiekvienas lašas
Turi savo kainą –
Tai yra gyvybė
Nuo dangaus lig žemės,
Vienintelis laidas…
Stiprūs žmonės žūva,
Kai jėgos apleidžia,
Iki paskutinio lašo
Atiduoda žemei
Savo sielos meilę.
Princas buvo mažas,
Pasakos karalius,
O kaip jis dar saugo
Rožę, lapę, gatvę, –
Uždega žibintus
Visame pasaulyje,
Kad ir baobabų
Nekerotų šaknys…
Ravėjo, ravėjom,
Vis dar ravim,
Ravim.


Komentarų nėra: