2019 m. birželio 18 d., antradienis

Šypsenos
Visoms mamoms gražiausia –
Vaiko šypsenėlė,
Per miegus šypsosi tik sau,
O kai pamato mamą ,–
Kur kas plačiau…
Kiekvienas šypsnys – angelėlio,
Pakelk, tėveli,
Mane iki dangaus,
Šypsosiuosi ir saulei,
Jausiu vėją,
Nuo debesų, –
Kur kas gražiau…
Priglausk, močiute sengalvėle,
Pasek man ilgą pasaką,
Kaip ir savo vaikams,
Yra dainų, dainelių,
Kurių dar negirdėjau,
Užmigsime abu greičiau.
Atverk man langą
Iki pat platybių, mylimas seneli,
Oi, daug ko nemačiau,
Keliausime drauge ir po pasaulį,
Netgi ir ten,
Kur nebuvai nei tu,
Nei aš dar nebuvau,
Labai graži ši mūsų žemė,
Tiek upių, ežerų,
Kiek vandenynų ir aukštų kalnų
Ligi dangaus…
Broliai ir seserys,
Neaplenkite darželio,
Čia – pirmas žodis ir raidė pirma,
Kai suskambės varpelis,
Skubėsime į mokyklėlę
Su žingeidžiais draugais,
Kaip dainoje:
„ Plaukė žąselė per ežerėlį ’’…
Komentarų nėra: