2019 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

Vainikas
Mes patys
Per visą vasarą
Sau piname vainiką, –
Tiek čia gėlių:
Bijūnų, rožių ir ramunių,
Vijoklį mezgame pernykštį,
Susukame gniūžtę
Nukritusių beržo šakų
Ir viskas tinka
Ant galvos…
Jis primena vaikystę,
Gegužines lig ryto
Per karščius jaunystės,
Kada tirpau nuo vieno žodžio:
„ Myliu’’
Nuo pradžios lig pabaigos…
Dabar pinu nukritusius klevo lapus,
Jie saule švyti,
Nuoširdžia draugyste,
Tikiu ir netikiu,
Nukritusių lapų šneka:
„ Myliu iki pavasario,
Net per šalčius žiemos’’...


Komentarų nėra: