2019 m. birželio 29 d., šeštadienis

Teisė – dėkoti
Tėvams dėkoju
Už suteiktą gyvenimą,
Dangui lenkiuosi
Už tą didžiulę laimę –
Saulėtekius išvysti,
Kalbėti maldą vakarui...
Žemei – ačiū ačiū ačiū
Už nuostabų pasaulį
Su žydinčiais darželiais,
Regėjusiais jaunystę…
Nulenkiu žilą galvą, –
Vien padėkos jau nepakanka,
Kad užaugo sūnūs,
Vaikaičiai vis dar lanko,
Drauge po žemę vaikštome…
Balta spalva apdovanoja
Kiekvieno tiesų kelią,
Būtum ar paprastas artojas,
Kūrėjas – visų vergas,
Nes atiduodi skolą
Pačiai pradžių pradžiai –
Gyvenimui.


Komentarų nėra: