2019 m. birželio 19 d., trečiadienis

Paminklas
Surandami sušaudyti
Ir užkasti slaptai
Lietuvos vyrų palaikai
Ir šiandien jie gyvi,
Iš požemių vis auga...
Oi, kiek tokių nežinomų kapų
Be jokio ženklo,
Medinio kryželio,
Kas trėmė, šaudė, tyli,
Jų niekas dar nenuteisė,
Gal tik nešiojasi lig šiolei
Savo baimę.
Ar jie žiūrėjo
Naktimis į dangų,
Kai užrištomis akimis
Kitus nuvarė prie duobės,
Tiesiog šūvius paleido,
Nes budelio akis
Neturi sąžinės,
Lašelio kraujo.
Dar kils ir kils nekaltų palaikai,
O gėlės ir vainikai
Guls prie šio paminklo,
Kad nepamirštume istorijos ilgai,
Malda tik juos prikels,
Palaimins.
To gali nesuprasti
Tiktai ta šalis,
Kurios nepalietė karai,
Nebuvo svetimų vergais, –
 Tokių  – vos kelios,
Vienetai.


Komentarų nėra: