2015 m. rugpjūčio 4 d., antradienis

Už langoVaizdai pro langą gražesni
Net už bet kokį filmą, –
Čia ir vaivorykštė skaisti
Už mažos kalvos
Prie pat miškelio kyla.
Girdi, kada kalena gandras
Kaimyninėje sodyboje,
Kaip vaikštinėja ir nusineša
Savo vaikams suradęs gardumynų.
Suskrenda kregždės
Ir saulutėje prieš langą šildosi,
Jos kalbasi sava kalba
Ir susitarusios pulku pakyla.
Nesutelpa jausmai
Tik viename lange,
Einu klausytis, kai vėjas nutyla,
Kur plaukia gulbės,
Čiauška jų vaikai,
O jos tik judesiais pasikalba...
Kai nematau tavo akių,
Jaučiu, kada saulutė leidžiasi
Ir mėnuo kyla...
Už lango – sutema,
Laukiu saulėtekio,
Galbūt ir tu ateisi
Tyliai.Komentarų nėra: