2015 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis

Ryto balsaiKalbu, šnabždu,
Kad nors vienas paukštis
Dar mane girdėtų,
Giesme atsišauktų
Ir neišskristų rudenėjant be maldos,
Palaiminimas kelyje – tai dovana,
Kurios nereiks nešiotis,
Nes ji labai lengva...
Šaukiu tik akmenį,
Kuris toks kietas,
Bet negraudinamas pravirksta
Po žeme...
Rasotas ir žėruojantis,
Po samana – gleivėtas,
Kai iškelia į saulę,
Ant jo vis iškala raides...
Skaitau ir užrašau
Iš naujo vieną žodį,
Kad paukščiai tūptųsi,
Sušiltų kojeles.
Nekalbinkit, kada klausausi
Jų giesmės, –
Tai nuostabi malda.

Komentarų nėra: