2015 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis

Mano vasaros vakaraiNe tiktai vasarą
Tokie rausvi ir skaistūs vakarai,
Žiemos tyras dangus
Ir debesėlius veja vėjas,
Visi gyvi – net riešutai,
Kurie nukrenta rudenį
Ir pasisėja...
Pavasarį berželis gyvas, –
Nulaužia audra šaką,
Ašara nurieda,
Neliečia jo genys,
Tik skruzdės geria
Saldų žemės pieną.
Stuksena seną skrisdamas,
Vaikus saugo paslėpęs,
O voveraitė neša rudenį
Tenai ne vieną riešutą...
Palauk pavasario
Ir gims tavo vaikai,
Gyvybė kelsis beržo šakomis....
Jauną aplenkia
Ir kitą drevę, net kelias 
Pavasariui palieka.
Skaldo žieves genys,
O voverė šokuoja šakomis
Dėkodama, kad gyvas miškas
Per visus metus, –
Nuvirsta senas, sėklos lieka...

Komentarų nėra: