2015 m. rugpjūčio 22 d., šeštadienis

Saulutės spindulį turiuMūsų miškų berželis – turtingiausias, –
Kiek smulkių lapų,
Kiek mažų vaikų,
Nubyra jie palaukėse
Ir prie kelių, vingiuotų ir plačių...
Kaip kvepia jis pavasario sulaukęs
Ir girdo mus savo krauju...
Ar gali būti žemėje
Daugiau tokių aukų?
Kur vėjas nupučia, ten ir auga,
Net smėlyje, viduryje kapų,
Balta skara per žiemą apsigaubęs
Aplimpa dinderiuojančiu šerkšnu...
Pirmas sutinka rudenį ir apsidžiaugia,
Kad šitiek daug aplink mažų beržų,
Netgi ant stogo auga,
Ant samanotų akmenų...
Po lapą – mažą pinigėlį,
Išnešiotą saulėje,
Pažyra iš akių;
Nesiūlykit man aukso, –
Aš beržą prie savęs glaudžiu...
Jis – turtingiausias iš visų,
Saulutės spindulį turiu.

Komentarų nėra: