2015 m. rugpjūčio 1 d., šeštadienis

Į ateitį

Didžiausias turtas – praeitis,
Kiek metų eita, tiek gyventa,
Tartum arimų vagos verstos,
Brangiausias lobis – iš giliai,
Iš mažo grūdo medžių augta...
Pavasarį atgimsta ne tiktai gamta
Ir savo prigimtį pašaukiu,
Auginu ir savo medį,
Puošiu šakas
Ir į kiekvieną lapą parašau
Apie gyvenimą...
Parskrenda paukščiai,
Suranda lizdus,
Pažįsta savo medį,
Užrašo danguje pagal žvaigždes
Išskrendantiems takus
Į ateitį...

Komentarų nėra: