2015 m. rugpjūčio 17 d., pirmadienis

Ne pusdieviai - tik žmonės...Mielieji žmonės,
Kodėl jūs jaučiatės dievais,
Kuriems paklūsta moterys
Ir gimdo pusdievius veltui,
Kad žemėje gyventų amžinai,
Kol neatspės jų vardo,
Kas buvo protėviai?
Ne meile išgrįsti takai,
Tik prievarta ir lova,
Kuri paniekina jausmus,
Padaro sugulovėmis...
Mielieji žmonės,
Atsimerkite plačiau,
Kol esat paprasti,
Tada ir žodis bus kitoks
Ir ant galvos puikuosis aureolė...
Gyvenimas gražus,
Kai spindintis dangus
Tyrais lašais
Pabarsto mūsų atskirus kelius,
Po vieną lygiai
Žvaigždes dovanoja...Komentarų nėra: