2015 m. birželio 29 d., pirmadienis

Vaikai užaugaTėvai – vienas prie kito,
Kol jų vaikai auga,
Bėga, sekioja akimis,
Padėtų jiems pagalvę,
Jeigu kuris krenta,
Bet dažnai nespėja,
Nusibalnoja ir ne vieną sykį
Kojų pirštus, kelius...
Plačiau pasaulis atsivėrė,
Kyla, skrenda,
Palieka jau tėvų namus,
Jų pėdas šildo saulė,
Kedena pakelėje smilgas vėjas,
O debesys vilioja
Dar tolyn...
Išskrido pakeleivingieji,
Prie slenksčio susiraizgė
Belaukdama tėvų viltis,
Sugrįš ar nesugrįš...
Pasikeitė laikai – ne Odisėjas,
Kuris Itakę taip mylėjo,
Kad įveikė visas kliūtis...


Komentarų nėra: