2015 m. birželio 11 d., ketvirtadienis

Tėvynė
Vanduo – gyvybė,
Kūno atgaiva;
Čia gulbės peri,
Išvedė vaikus ir kielės,
Dabar tik šildosi saulutėje
Ir giria žalias pievas...
Girdi, sumūkia karvės,
Netoli lakštingala skardena,
Kokie čia krūmuose lizdai...
Neatpažintų netgi senas.
Susipina ir giesmės
Po medelių atvašynus,
Neatpažįstami garsai
Į vieną žodį pinasi
TĖVYNĖ.

Komentarų nėra: