2015 m. birželio 13 d., šeštadienis

Mylimos vietovės


Solo partija . Vaida Genytė Mačionyse.


Vytautas Bakula


Vladas Bagdonas

Gimtinė – šaknys,
Iš jų medis kyla
Ir siekia žemę,
Kur daugiau drėgmės,
O iš aukštybių saulė šildo
Plati šakų laja
Pridengia liemenį,
Kad neišdžiūtų niekada
Gyvenimo versmė...
Kiekvienoje šakoje – gyvybė,
Kiekviename lape – sakmė,
Kiekvienas žodis guodžia
Ir nuolatos ramina,
Kad mūsų priedermė –
Meilė tėvynei,
O maldoje, ir dainoje –
Tėvų prisiminimai,
Nes protėviams – garbė,
Kad šalį gynė,
Lig šiol dar kalbame
Baltų kalba daininga, –
Po šaknimis – kapai...
Danguje – žvaigždžių labirintai,
Paukščių takai.
Matai?

Komentarų nėra: