2015 m. birželio 2 d., antradienis

Taika – gyvybė
Gimtinės kelias veda
Taip dažnai į tolumas,
Kur siekia mintys,
O pasaulis apvalus,
Pusiaukelėje visi paukščiai ilsisi,
Kol vėl sugrįžę į namus,
Čia susuka lizdus...
Namai – juos saugome,
Kaip akies vyzdį,
Neleidžiame gyvybei
Po mūsų uždaryt duris...
Mažytė kibirkštis žaizdre
Įskelia didžiulę ugnį,
Išlydo geležį ir nukala kalavijus,
Kuris pakyla
Prieš tautą ir žmones kitus...
Didžiausias ir pikčiausias
Mūsų priešas – ne alkanas žvėris,
Tik pats žmogus.
Uždekim aukurus
Ant žuvusių kapų,
Vietovardžius minėkime,
Nors nebėra pilių...


Mačionys
Komentarų nėra: