2015 m. birželio 2 d., antradienis

Ryžtingiems žmonėms
Keliai visur duobėti,
Kalneliai ir pakalnės,
Oi, slidžios nuokalnės
Per smarkų lietų
Ir posūkiai, tarsi gyvenimas,
Kurių tu negali aplenkti...
Pasirenka savo kelius
Ne vienas, milijonai;
Vieni padangę nardo,
Kiti per vandenynus skrodžia.
Pasiseka, iškyla,
Gėles meta po kojomis,
Žibintai – akys mirguliuoja,
Kada sugrįžta gyvas
Iš tolimos kelionės.
Per staigūs posūkiai
Kaip raitelį iš balno verčia,
Apie tai juk negalvoja...
Po daugel metų ir jų garbei
Vėliavas nuleidžia,
Nes lieka amžinai istorijoje.
Komentarų nėra: